Gạt từ máy in HP 1102

Gạt máy in HP 1102

  • Loại gạt: gạt từ
  • Máy dùngBrother 2130
  • Độ bền: in được 5.000 trang
  • Giao hàng: miễn phí phạm vi (HN)
  • Gọi để thay gạt: 0435 683 770
Giá bán: 0 VNĐ
Mời bạn bình luận về Gạt từ máy in HP 1102
Gửi
Đóng